Vem får en hörapparat?

hörapparat

Om man upplever bestående problem med nedsatt hörsel så blir man ofta hjälpt av en hörapparat, oavsett vad det är som orsakar besvären. Att prova ut en hörapparat brukar vara det första man får hjälp med när man börjar höra sämre och att få hörapparat är en del av vad som kallas hörselrehabilitering.

För att kunna få en hörapparat måste man först komma till en audionom, som är specialist på utredning av hörsel och hur man kan få hjälp med att höra bättre. Det är också audionomen som provar ut hörhjälpmedel. I de flesta landsting behöver man få en remiss för att komma till audionomen och det får man genom att kontakta vårdcentralen eller en öronmottagning.

Men hur bedöms det då om man ska få en hörapparat eller inte? När man först kommer till audionomen så görs ett hörseltest och resultatet registreras i ett audiogram. Detta kommer att visa om man har en hörselnedsättning och om man skulle bli hjälpt av en hörapparat. Det kan här också visa sig att man behöver annan behandling än just en hörapparat och om så är fallet så hänvisas man vidare. I vissa landsting och regioner så finns det fasta riktlinjer för exakt hur stor hörselnedsättningen ska vara för att man ska kunna få en hörapparat. Vad man kallar ett tonmedelvärde räknas då fram som mått på hörselnedsättningen och ju högre värde, desto större hörselnedsättning. Om detta värdet är för lågt så får man alltså inget hjälpmedel.

I vissa regioner blir man remitterad till en specialistklinik som bedömer om man ändå kan få en hörapparat. Även om hörselnedsättningen inte är så stor så kan man själv tycka att det är otroligt besvärande. Innan beslutet tas om någon ska få eller inte ska få en hörapparat, så tar man ofta hänsyn till hur personen i fråga upplever sin situation.

Om du får en hörapparat så börjar utprovningen. Detta brukar hända under flera besök hos audionomen. Man tar oftast hem en eller två apparater och provar dem hemma så mycket som möjligt. Det finns ibland möjlighet att välja helt fritt när det gäller vilken hörapparat du vill ha. Audionomen kommer dock att ge förslag på vad som är mest lämpligt. Oftast lånar eller hyr man hörapparaten och man ansvarar för den på samma sätt som andra saker som man äger.

Om du inte skulle få en hörapparat, så finns det hörapparater att köpa. Då vänder man sig direkt till en privat audionommottagning eller leverantör. Detta kan man fritt göra, det beror inte på vilket landsting eller vilken region man tillhör. Ibland kan det till och med rekommenderas att man köper en hörapparat själv. Det kan till exempel vara om behovsbedömning eller hörseltest visar att behoven inte motsvarar kraven för att en hörapparat ska skrivas ut, eller om det kanske är så att man vill ha en extra hörapparat. Detta kan också vara fallet om hörapparaten skulle räknas som en egenansvarsprodukt.

Summan av det hela är helt enkelt att om din hörsel är dålig nog och om det visar sig i ditt hörseltest, så kommer du att få chansen att få en hörapparat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *